Eesti Koduõppe Keskusest

MTÜ Eesti Koduõppe Keskus on tegutsenud alates 2005. aasta suvest. Oleme toeks vanematele, kes soovivad oma lapsi ise õpetada, aidata neil nende jaoks parimal moel õppida ning nendega koos kasvada.

Korraldame koduõppe vanematele ja koduõppest huvitatutele kokkusaamisi kaks kuni neli korda aastas.

Nõustame vajadusel e-maili teel. Piirkondlikud kontaktid on siin.

Keskuse koduleht on http://www.koduope.ee 

Facebookis on üsna aktiivne koduõppe grupp, kus saad nõu küsida ning häid leide jagada.

Kui soovid meiega liituda, et panustada oma aja ja annetega koduõppe perede toetamisse, kirjuta aadressil ivooglaid(at)gmail.com.

Oleme tänulikud ka rahalise toetuse eest. MTÜ Eesti Koduõppe Keskus arveldusarve on EE702200221035885493. Kasutame toetust ühissündmuste korraldamiseks:)

 

%d bloggers like this: