Koduõppe suvepäevad 2022 – I osa

Koduõppe suvepäevad 5.-7.08 toimusid teist aastat järjest Pärnumaal Seljametsa rahvamajas. Kairi Kuha tutvustas Võlukooli loomise ja kasvamise protsessi. Kadi Künnapuu korraldas lastele lugemisseikluse, mille lõpetuseks lapsed etendasid loo lapsest, kes leidis oma nime. Suures ringis tutvustasid kaheksa kooli koduõppe koordinaatorid ja esindajad oma kooli koduõppe võimalusi ja vastasid osalejate küsimustele.

Kairi üsna pika ja põhjaliku Võlukooli tutvustuse salvestuse link lisandub peagi siia.

Lugemisseiklusel saavad lapsed Tartus Minikoolis igal nädalal osaleda. Lisaks saab Kadit kutsuda üle Eesti paaripäevaseid lugemisseikluseid korraldama. Eelkõige on lugemisseiklus mõeldud 5-7-aastastele lugema õppimise toetamiseks, kuid seda on võimalik kohandada ka muudele vanustele. Suvepäevadel osalesid etenduses aktiivselt kuni 12-aastased noored. Lähemalt vaata siit. Lisaks soovib Kadi Tartus paar korda nädalas 6. klassi koduõppurite koosõppimist korraldada.

Suvepäevadel esindatud olnud koduõppesõbralikud koolid

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi tutvustas Liis Ränik. Koolis alustati koduõppega eelmisel õppeaastal. Esimesel aastal oli seal koduõppel kolm last. Kool püüab koduõppeperesid kaasata oma tegemistesse. Koordinaator Liis soovib kujundada koduõppe kogukonda. Liituvatelt peredelt oodatakse, et koduõppele jäämise otsus oleks hästi läbi mõeldud. Oluline on, et täiskasvanud lapsega tegelevad ja last ei jäeta oma vastutusele. Koduõppurid on väga oodatud ja nende jaoks on ajalist ressurssi. Lähemalt loe siit.

Tartu Luterlikku Peetri Kooli tutvustas Kadi Künnapuu. TLPK-s on koduõppel ligi 150 last ja töötab viis täiskohaga koduõppe koordinaatorit. Täpsemalt on koduõppurid Põlva Jakobi Koolis, mis on TLPK haru. Pakutakse nii iseseisvat (tasuta) kui juhendatud koduõpet (kuutasu 60.-), mis sisaldab veebipõhiseid kohtumisi ja õppeprogrammi. Tsüklitena grupis õppimine motiveerib lapsi. Veebipõhises õppes on õppeained lõimitud, v.a. matemaatika ja mõned 3. kooliastme ained. Kõige rohkem 10 lapsega grupis alustatakse esmaspäeval ühiselt eesmärkide seadmisega ning reedel esitletakse üksteisele oma nädala jooksul valminud töid. Juhendatud õpet pakutakse nüüd kõigis klassides. Juhendamine ei tähenda laste õpetamist. Ka vanematel on võimalik saada kuu teemade alal kord kuus toimuvat juhendamist. IÕK jaoks on tabel-vorm. Kord kuus toimub perepäev, kus vanematele on kahe koordinaatoriga vestlusringid ja lapsed on samal ajal teiste koordinaatoritega õppekäikudel. TLPK-s toimub traditsiooniliselt üle-eestiline koduõppe sügispäev. Koordinaatorid korraldavad suviti koduõppevanematele kursuseid. Lähemalt vaata TLPK koduõppe kohta üldiselt siit ja juhendatud koduõppe kohta siit.

Lilleoru Põhikooli tutvustas Marika Aalja. Lilleoru Põhikoolis töötab sellest aastast samuti eraldi koduõppe koordinaator. Pakutakse nii iseseisvat kui juhendatud koduõpet. Vanemaid juhendatakse individuaalselt. IÕK jaoks on tabel-vorm. Olulisel kohal on inimeseks olemise õpe. Koduõppuritel on kolmapäeviti võimalus osaleda koolis oskusainete ja inglise keele tundides. Koduõppelapsed on oodatud õppekäikudele ja kooli tegemistes osalema. Kuna iga koolipäev algab 3 km matkaga läbi metsa bussipeatusest kooli juurde koos õpetajatega, saavad koduõppurid kolmapäeviti tundides osaledes ka sellest osa. Kool algab kell 11, matk kell 10. Lähemalt loe siit.

Ruhnu kooli tutvustas Gätlin Juhken. Ruhnu koolis on üldse vaid kaheksa õpilast + üks koduõppur. Seetõttu on õpetajatel ajalist ressurssi koduõppeperedega tegelemiseks ja eriliste võimaluste pakkumiseks. Ruhnus saaks korraldada laagreid, mis oleks väärtuslikud nii koduõppeperedele kui koolis kohal käivatele õpilastele. Juba Ruhnu kohale jõudmine on seiklus. Lähema info saamiseks kirjuta Gätlinile gatlin.juhken@ruhnu.edu.ee.

Püha Johannese Kooli tutvustas Ingrid Vooglaid. PJK on õigeusu taustaga kool. Kuigi koolis ega koduõppel ei eeldata peredelt usulist kuuluvust, on oluline, et kooli tegemistest läbi imbunud kristlikkus ei oleks vastumeelne. Koduõpe on PJK-s ainult iseseisev, kuigi koordinaatori toega. St, ei pakuta õppe juhendamist. IÕK jaoks on juhend, kuid oluline on, et vanem ise kooli õppekavast ja ainekavadest oma lapse klassile vastava üles leiaks ja eesoleva (pool)aasta enda jaoks läbi mõtleks. IÕK peaks olema pere jaoks praktiliselt pidevalt kasutatav, mitte bürokraatlik paber sahtlis. Seetõttu võib IÕK ülesehituselt igal perel oma nägu olla, kuni see kõiki vajalikke osi sisaldab. Hindamise oluline osa on lapse eneseanalüüsid ning vanema tagasi- ja edasisided lapsele. Hindamine toimub kord poolaastas õpimapi ja arenguvestluse kaudu. Kord kuus toimuvad koduõppe päevad, lisaks aegajalt muud tegemised. Eelmisel õppeaastal oli PJK-s vanema soovil koduõppel 32 last. Lähemalt loe siit.

Rakvere Waldorfkooli tutvustasid koordinaator Liis Priks ja koduõppe mentor Paul Priks. Koolis on vanema soovil koduõppel 154 last. Koduõppuritele pakutakse nüüd ainepäevi koos õpetajatega katsete tegemiseks, nt füüsikas, keemias, geomeetrias. Peresid toetavad koduõppe mentorid, kes on RWK-s õpetajad. Peetakse oluliseks ka koduõppel kunsti ja muusikaga tegelemist, mitte ainult akadeemilistele ainetele keskendumist. Lapsevanemasse suhtutakse kui kolleegi. Kohtumised toimuvad ainult füüsiliselt, veebi teel ei saa. Rakvere Waldorfkoolil on nüüd ka keskkool, sh mittestatsionaarne õpe. Mittestatsionaarselt keskkooli läbimine eeldab noorelt suurt vastutustunnet, enesereguleerimisoskust ning kõrget motivatsiooni, sest õppemaht on oluliselt suurem kui põhikoolis ja kursustepõhine ülesehitus esialgu harjumatu. Rakvere Waldorfkoolis toimub traditsiooniliselt üle-eestiline koduõppe talvepäev. Lähema info saamiseks kirjuta Liisile liis@rakverewaldorfkool.ee.

Gaia Kooli tutvustas Rita Reisenbuk. Pakutakse nii juhendatud kui iseseisvat koduõpet. Juhendatud õppel saab kord nädalas koolis ülesanded. Kolmas võimalus on osaleda osaliselt kooli tundides ja tunda end klassi liikmena. Vahel on mõnele lapsele ka individuaaltunde antud. Õpetaja vastutab oma antavate ainete, vanem kõige muu eest. Vanematelt eeldatakse suurt tahtmist lapsega tegeleda ja võtta vastutust. IÕK jaoks on tabel-vorm. Lähemalt loe siit.

Väikest Werrone Kooli tutvustas Merje Ilves. Koduõppel õppemaksu ei ole. Lisatasu eest on võimalik saada abi õpetajatelt, ainetunde. Paremini saab kool toetada lähedal elavaid peresid. Soovitakse, et ka koduõppelapsed tunneksid end selle kooli lastena. IÕK jaoks ei ole valmis tabelit, vanem peab ise eeltöö ära tegema. Kooli on oodatud need, kes soovivad koduõpet kui sellist, mitte ei kasuta koduõpet millegi eest põgenemiseks. Vanemad saavad tasuta osaleda waldorfpedagoogika koolitustel. Lähemalt loe siit.

***

Ülevaade jätkub mõne päeva pärast vestlusringide sisuga.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: