Juhendatud koduõppe võimalus TLPKs

Koduõpe koordinaatori juhendamisel (kuutasu on 10% riiklikust töötasu miinimummäärast st 54.- kuus, tasutakse poolaasta kaupa). Seda soovitame lapsevanemale, kellel puuduvad varasem kogemus, kindlad eesmärgid ja igapäevane ajaressurss. Koduõpe koordinaatori juhendamisel tähendab seda, et:

 • pärast esmast vestlust perega koostab koordinaator õppijale individuaalse õppekava (IÕK) ning tööplaani õppeaastaks ja poolaastaks vastavalt õppija huvialadele ja tugevustele;
 • koordinaator jälgib õppe ülesehitamisel riikliku õppekava nõudeid ning õpitegevuste kavandamisel arvestab võimalikult palju õppija eripärade, huvialade, õpiviiside ja pere vajadustega;
 • jooksev õpe on korraldatud nädalate kaupa: veebikeskkonna Seesaw vahendusel annab koordinaator õppijale valiku ülesandeid ning valiku viisidest, kuidas õppija antud õpitegevust sooritada soovib; 
 • koordinaator vastutab selle eest, et:
   • õppetegevus vastaks riikliku õppekava nõuetele;
   • õpimapp oleks arenguvestluse ajaks lapsevanemale kättesaadav (õpimapp sisaldab Seesaw keskkonnas tekkinud portfooliot ning kokkuvõtet IÕKs ja tööplaanides seatud eesmärkide saavutamisest; arenguvestluse ajal lisanduvad õppija ja pere hinnanguid seatud eesmärkide saavutamisele);
   • arenguvestlus perega toimub vähemalt kord poolaastas, vajadusel sagedamini. Arenguvestluse jooksul: 
    • koordinaator teeb kokkuvõtte seatud eesmärkidest ja nende saavutamisest;
    • õppija annab hinnanguid sellele, kui hästi tema arvates õpe toimis, mil määral eemärgid said täidetud, mida ta peaks järgmisel poolaastal harjutama jmt;
    • planeeritakse õppekorraldus järgnevaks perioodiks; poolaastate vahel on võimalik liikuda tasuta ja tasulise variandi vahel. 
 • lapsevanem vastutab selle eest, et:
   • õppijale on eraldatud õppimiseks ettenähtud aeg, koht ja vahendid (netiühendusega laua-, süle- või tahvelarvuti);
   • õppija saab eakohast tuge oma tööde kavandamisel ja vajalike materjalide hankimisel;
   • koordinaator on aegsasti teavitatud reisidest, üritustest, laagritest ja muust sellisest, et neid operatiivselt õppetegevustesse lülitada ja seeläbi õppija motivatsiooni ja kaasatust suurendada.
   • Kord poolaastas osaleb pere arenguvestlusel.

 TLPK koduõppega alustamiseks:

 • Ootame lapsevanema taotlust lapse koduõppele asumiseks vormil, mille leiab kooli kodulehelt http://www.luterlik.edu.ee/koduope/ (võimalik saata meilitsi koduope@luterlik.edu.ee digiallkirjastatult või skanneeritult)
 • Seejärel sõlmitakse lapsevanema ja kooli vahel haridusleping kas direktor Tarvo Siilabergi juures või meilitsi digiallkirjastatult.
 • Koduõppija sisestamiseks TLPK nimekirja vajame järgmisi dokumente (võimalik saata meilitsi skanneeritult):
   • koduõppija isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) koopia;
   • viimase veerandi/trimestri klassitunnistuse või õpinguraamatu koopia;
   • väljavõtte eelmise kooli õpilasraamatust (väljastab kooli kantselei).
 • Seejärel toimub perega esmane vestlus, mille käigus selgub, kuidas on lapsel kõige parem oma koduõppeteekonda alustada. TLPKs saab valida kahe võimaluse vahel:
  • Koduõpe vanema läbiviimisel (tasuta). Seda soovitame lapsevanemale, kellel on varasem kogemus, kindlad eesmärgid ja piisavalt igapäevast ajaressurssi. 
  • Koduõpe koordinaatori juhendamisel (54,- kuus). Seda soovitame lapsevanemale, kellel puuduvad varasem kogemus, kindlad eesmärgid ja igapäevane ajaressurss. 

TLPK koduõppe osakonnas pakume lisaks juhendatud koduõppele:

 • koduõpet lapsevanema läbiviimisel sõltumata pere elukohast (vt täpsemalt alajaotusest tasuta koduõppe võimalus);
 • soovi korral tasuta õpetajavaade ja õpilasvaade Opiq veebikeskkonnas kõigile vajalikele veebitööraamatutele;  tasuta kasutajakontot Nutisport.eu keskkonnas; Seesaw kasutajakontot perele ja õppijale veebikursustel osalemiseks (kõigi õppematerjalide kasutamine vabatahtlik). 
 • võimalust õppija soovi korral kooliõpilastega koos sooritada tasemetöid, eksameid, kontrolltöid (vabatahtlik);
 • erinevaid koostöövõimalusi koduõppijate koosõppimiseks nt juhendatud koosõppepäevi koduõppijatele; abi lapsevanemate algatatud pikemaajaliste või mitmekordsete koosõppeürituste korraldamisel;
 • tugispetsialisti konsultatsiooni ja teenust (eripedagoog, logopeed, psühholoog);
 • kokkuhoidvat ja toetavat kogukonda: igakuine tugigrupi kohtumine koduõppijate lapsevanematele, suletud Facebook suhtlusgrupp, meililist, traditsiooniline koduõppe sügispäev Tartus jpm.

Autor: Kadi Künnapuu

Toetan alates 2017.a koduõppe koordinaatorina peresid koduõppeosakonnas Tartu Luterliku Peetri Koolis (TLPK). Minu lapsed on koduõppel, naudin nendega ühist aega ja kasvamist. Üks lastest on õppinud ka väikeklassi ja tervislikel põhjustel koduõppe vormis. Olen Avatud Meele Instituudi koolitajana toetanud nii õpetajaid kui ka lapsevanemaid, 2020.a alustasime ka koduõppeteemaliste kursuste läbiviimisega. Minu loomingulisus väljendub Lugemisseikluse jt õppematerjalide loomises ning naudin kursuste/ töötubade/huviringide korraldamist koduõppe kogukonnas kui ka laiemalt. On olnud ka keerulisi hetki ja siis olen tänulik oma oskustele ja teadmistele Tartu Psühhodraama Instituudist, kus 2016.a-2019.a omandasin grupijuhi kutse. Hariduselt olen logopeed ja eripedagoog. Olen erialal töötanud alates 2004a lasteaias, erikoolis, kliinikus, hetkel töötan eripedagoogina, konsultandina, koolitajana erapraksises. Suuna olen seadnud rõõmsalt läbi raskuste tähtede poole ning tuge sel teel pakuvad mulle olulised väärtused, mida oleme TLPK koduõppeosakonnas sõnastanud: teadlikkus, looming, paindlikkus, koostöö. Soovin panustada koduõppe kogukonna loomisesse, et saaksime olla ise see muutus hariduses, mida oleme oodanud. Kirjuta mulle kadi@kynnapuu.com.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: