Koduõppe kevadpäeva ülevaade 2023

Koduõppe kevadpäev toimus 27.05, sel aastal esimest korda Püha Johannese Koolis Tallinnas. Seekord oli meil kevadpäeva kohta tavalisest rohkem töötubasid. Suur aitäh kõigile, kes tulid ja olid ja päeva sisukaks tegid! Siin on veidi muljeid osalenutelt.

Töötuba “Karjääri kujundamine Tallinna Karjäärikeskuse toel” juhendas karjääriinfo spetsialist Argo Bachfeldt

Karjäärikeskuse töötuba oli väga huvitav ja inspireeriv. Isegi ei teadnud et selline koht olemas on ning kindlasti plaanime külastada. Väga rõõmustav oli ka kuulda, et töötukassa kaudu saab tellida kamba peale (kooli jne) erinevatel teemadel loenguid. Lisaks veel tasuta!

Karjääri planeerimise töötoast sain palju olulist teavet, et kuhu nii õpilane kui lapsevanem saab pöörduda oma võimete paremaks tundma õppimiseks ja karjääriküsimuste osas. Kindlasti tahaks tulevikus külastada eksponaate Karjäärikeskuses.

Karjääri töötuba tutvustas karjäärikeskuse teenust ja võimalusi: seal saab analüüsida oma tugevusi, uurida erinevaid karjäärivõimalusi ja harjutada nt tööintervjuud.

Üllatas, et karjäärispetsialist saab noori aidata väga paljudes küsimustes.

Karjäärikeskusesse saab pöörduda ka noor, kes vajab abi põhikooli lõpetades edasisi valikuid tehes.

Karjäärispetsialisti abiga saab harjutada nii töövestluseks kui ka gümnaasiumi sisseastumisvestluseks.

Saab pöörduda näiteks ka noor, kes otsib suveks tööd.

Karjäärispetsialisti poole pöördumiseks ei pea varem aega kinni panema, võib kohale minna ja murest rääkida.

Karjäärikeskuses on võimalik ennast analüüsida, vaadata võimalikke karjäärivalikuid enda iseloomuomaduste ja tugevuste-nõrkuste kontekstis.

Karjäärikeskuse inimesed käivad ka koolides kõigist neist võimalustest rääkimas, kui neid kutsutakse. Seda on võimalik huvi korral korraldada ka koduõppijate jaoks, näiteks enda koduõppe koordinaatori abiga võtta kokku huviliste grupp (sihtrühm on tavaliselt alates 7. klassist, kuid on olnud ka nooremaid).

Karjäärikeskusesse saab pöörduda ka lapsevanem, kui tal on soov oma karjääris muudatusi teha, ka midagi täiesti uut ette võtta.

Keemia ja kunsti töötuba juhendas värvimeister Jüri Kuusmann

Keemia-kunsti töötoas oli tore, et sai ise käed külge panna ja näha, kuidas tekib tempera värv. Põhjalikult seletati kõiki etappe ja seda, kuidas mingi aine reageerib. Tore oli pärast värve omavahel segada ja maalida.

Värvimise töötuba oli ka põnev, just selle poolest et sain teada, kuidas erinevaid värve saab ise teha.

Värvide töötuba oli meie jaoks hästi informatiivne. Lastel oli alguses igav, kui minul just põnev oli :), aga kui maalima sai hakata, siis ei tahtnud nad lõpetada.

Kunsti ja keemia töötoas oli teoreetiline osa mõnusalt kombineeritud asjade tegemisega, nii et ka meie 6 aastane jõudis jälgida.

Värvide segamise töötuba tuli meie jaoks täpselt õigel ajal, sest oleme just tegelemas vana mööbli restaureerimisega ning eelistame kasutada võimalikult looduslikke ja keemiavabu materjale. Töötoas räägitud kohupiimaliimi retsepti ja enam-vähem kõik, mis seal räägiti, jätsime mõlemad huviga meelde ja võtame kindlasti kasutusse nii kohupiimaliimi kui pigmendipulbrid ja veel palju muudki. Tuhat tänu inspireeriva ja väga asjaliku töötoa eest!

Teaduse töötuba näivuse psühholoogiast viis läbi Tartu Ülikooli muuseumi Hullu Teadlase kuraator Klaus-Peeter Ladva

Psühholoogia loeng oli päris huvitav. Selline põnev ja kaasahaaravate katsetega. Eriti efektiivne oli tekitatud udumass.

Teaduse töötoas räägituga olime rohkem kursis, aga põnev oli sellegipoolest. Eriti lastel ja eriti erinevate katsete tegemise ajal.

Teaduse töötuba oli üles ehitatud interaktiivselt ja see haaras lapsi kaasa kuulama.

Teaduse töötoas oli tore ja vahetu õhkkond ning elulised teemad, millest võib alati veel rääkida. Üks kasulik suunis, mida töötoas ka räägiti ja millest õppimisel alati kasu on — et meeldejätmisel tuleks kasutada mingit süsteemi.

Osalejaid oleks tegelikult võinud rohkemgi olla, sest ruumi jagus ja sisu pakkus igale eale midagi kaasamõtlemiseks ja ka meeldejätmiseks.

Meie poolest võiks ka edaspidi olla teaduse ja keemia ning kunsti ja meisterdamise teemadel töötube.

Vestlusringi “Kuidas mõjutab oskuslik ajakasutus koduõpet?” juhtis 3D koguduse lastetöö juht Eliisa Ladva

Ajakasutuse ring oli ühtlasi see koht, kus sai rääkida kõigest praktiliselt koduõppega seotust. Nagu ikka, jätkus juttu kauemaks ja ring kestis pea kaks korda kauem kui plaanitud.

Siin segunesid esitlus ja arutelu. Koht, kus mitmed telefonid pildistamiseks välja ilmusid, oli pilt justkui kahest kaltsuvaibast, mis kujutasid päevakava. Tavaliselt on inimeste päev nagu peenetriibuline vaip, killustatud ja hakitud. Soovitav on aga kujundada oma päevast laiade blokkidega vaip, nii säästame ümberlülitumisega kaasneva tähelepanu kao ning tööd saavad kokkuvõttes kiiremini tehtud. Pilti vaadata ja lähemalt ajablokkidest lugeda saab siin.

Osalenud ütlesid:

Ajakasutuse teema oli väga vajalik, jäi meelde blokkide teema ja ideeks saime munakella kasutamise. Igal juhul on ajakasutus teema, mis on väga vajalik ja ilmselt vajab veel süvenemist/tegelemist.

Osalesin ka ajaplaneerimise töötoas, kus oli asjalik ja meeldiv lektor ning teema ise hästi vajalik ja kasulik, nii-öelda ajatu. Hea oli kuulda teiste kogemusi.

Huvitav oli mõelda oma rohelisele, kollasele ja punasele energiatsoonile päevas. Kui varem olen küll mõelnud, millal on tähelepanu ja energiat üldiselt rohkem, siis siin sai uudse vaatenurgana arutada erinevate ülesannete sobivusest erinevatesse tsoonidesse. Näiteks et autoril võib olla lihtsam hommikuti akadeemilistele tekstidele ning õhtuti ilukirjanduse loomisele keskenduda.

Lisaks toimus koduõppe koordinaatorite omavaheline kohtumine, et üksteist koduõppeperede toetamise töös toetada.

Üldiselt jäid osalenud päevaga rahule ja soovisid, et selliseid kohtumisi tihedamalt oleks. Puudust tunti tutvumis- ja praktilise koduõppe vestlusringist päeva alguses.

Koduõppe suvepäevad on augustis.

Peatse taaskohtumiseni!

Koduõppe suvepäevad 2022 – I osa

Koduõppe suvepäevad 5.-7.08 toimusid teist aastat järjest Pärnumaal Seljametsa rahvamajas. Kairi Kuha tutvustas Võlukooli loomise ja kasvamise protsessi. Kadi Künnapuu korraldas lastele lugemisseikluse, mille lõpetuseks lapsed etendasid loo lapsest, kes leidis oma nime. Suures ringis tutvustasid kaheksa kooli koduõppe koordinaatorid ja esindajad oma kooli koduõppe võimalusi ja vastasid osalejate küsimustele.

Kairi üsna pika ja põhjaliku Võlukooli tutvustuse salvestuse link lisandub peagi siia.

Lugemisseiklusel saavad lapsed Tartus Minikoolis igal nädalal osaleda. Lisaks saab Kadit kutsuda üle Eesti paaripäevaseid lugemisseikluseid korraldama. Eelkõige on lugemisseiklus mõeldud 5-7-aastastele lugema õppimise toetamiseks, kuid seda on võimalik kohandada ka muudele vanustele. Suvepäevadel osalesid etenduses aktiivselt kuni 12-aastased noored. Lähemalt vaata siit. Lisaks soovib Kadi Tartus paar korda nädalas 6. klassi koduõppurite koosõppimist korraldada.

Suvepäevadel esindatud olnud koduõppesõbralikud koolid

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi tutvustas Liis Ränik. Koolis alustati koduõppega eelmisel õppeaastal. Esimesel aastal oli seal koduõppel kolm last. Kool püüab koduõppeperesid kaasata oma tegemistesse. Koordinaator Liis soovib kujundada koduõppe kogukonda. Liituvatelt peredelt oodatakse, et koduõppele jäämise otsus oleks hästi läbi mõeldud. Oluline on, et täiskasvanud lapsega tegelevad ja last ei jäeta oma vastutusele. Koduõppurid on väga oodatud ja nende jaoks on ajalist ressurssi. Lähemalt loe siit.

Tartu Luterlikku Peetri Kooli tutvustas Kadi Künnapuu. TLPK-s on koduõppel ligi 150 last ja töötab viis täiskohaga koduõppe koordinaatorit. Täpsemalt on koduõppurid Põlva Jakobi Koolis, mis on TLPK haru. Pakutakse nii iseseisvat (tasuta) kui juhendatud koduõpet (kuutasu 60.-), mis sisaldab veebipõhiseid kohtumisi ja õppeprogrammi. Tsüklitena grupis õppimine motiveerib lapsi. Veebipõhises õppes on õppeained lõimitud, v.a. matemaatika ja mõned 3. kooliastme ained. Kõige rohkem 10 lapsega grupis alustatakse esmaspäeval ühiselt eesmärkide seadmisega ning reedel esitletakse üksteisele oma nädala jooksul valminud töid. Juhendatud õpet pakutakse nüüd kõigis klassides. Juhendamine ei tähenda laste õpetamist. Ka vanematel on võimalik saada kuu teemade alal kord kuus toimuvat juhendamist. IÕK jaoks on tabel-vorm. Kord kuus toimub perepäev, kus vanematele on kahe koordinaatoriga vestlusringid ja lapsed on samal ajal teiste koordinaatoritega õppekäikudel. TLPK-s toimub traditsiooniliselt üle-eestiline koduõppe sügispäev. Koordinaatorid korraldavad suviti koduõppevanematele kursuseid. Lähemalt vaata TLPK koduõppe kohta üldiselt siit ja juhendatud koduõppe kohta siit.

Lilleoru Põhikooli tutvustas Marika Aalja. Lilleoru Põhikoolis töötab sellest aastast samuti eraldi koduõppe koordinaator. Pakutakse nii iseseisvat kui juhendatud koduõpet. Vanemaid juhendatakse individuaalselt. IÕK jaoks on tabel-vorm. Olulisel kohal on inimeseks olemise õpe. Koduõppuritel on kolmapäeviti võimalus osaleda koolis oskusainete ja inglise keele tundides. Koduõppelapsed on oodatud õppekäikudele ja kooli tegemistes osalema. Kuna iga koolipäev algab 3 km matkaga läbi metsa bussipeatusest kooli juurde koos õpetajatega, saavad koduõppurid kolmapäeviti tundides osaledes ka sellest osa. Kool algab kell 11, matk kell 10. Lähemalt loe siit.

Ruhnu kooli tutvustas Gätlin Juhken. Ruhnu koolis on üldse vaid kaheksa õpilast + üks koduõppur. Seetõttu on õpetajatel ajalist ressurssi koduõppeperedega tegelemiseks ja eriliste võimaluste pakkumiseks. Ruhnus saaks korraldada laagreid, mis oleks väärtuslikud nii koduõppeperedele kui koolis kohal käivatele õpilastele. Juba Ruhnu kohale jõudmine on seiklus. Lähema info saamiseks kirjuta Gätlinile gatlin.juhken@ruhnu.edu.ee.

Püha Johannese Kooli tutvustas Ingrid Vooglaid. PJK on õigeusu taustaga kool. Kuigi koolis ega koduõppel ei eeldata peredelt usulist kuuluvust, on oluline, et kooli tegemistest läbi imbunud kristlikkus ei oleks vastumeelne. Koduõpe on PJK-s ainult iseseisev, kuigi koordinaatori toega. St, ei pakuta õppe juhendamist. IÕK jaoks on juhend, kuid oluline on, et vanem ise kooli õppekavast ja ainekavadest oma lapse klassile vastava üles leiaks ja eesoleva (pool)aasta enda jaoks läbi mõtleks. IÕK peaks olema pere jaoks praktiliselt pidevalt kasutatav, mitte bürokraatlik paber sahtlis. Seetõttu võib IÕK ülesehituselt igal perel oma nägu olla, kuni see kõiki vajalikke osi sisaldab. Hindamise oluline osa on lapse eneseanalüüsid ning vanema tagasi- ja edasisided lapsele. Hindamine toimub kord poolaastas õpimapi ja arenguvestluse kaudu. Kord kuus toimuvad koduõppe päevad, lisaks aegajalt muud tegemised. Eelmisel õppeaastal oli PJK-s vanema soovil koduõppel 32 last. Lähemalt loe siit.

Rakvere Waldorfkooli tutvustasid koordinaator Liis Priks ja koduõppe mentor Paul Priks. Koolis on vanema soovil koduõppel 154 last. Koduõppuritele pakutakse nüüd ainepäevi koos õpetajatega katsete tegemiseks, nt füüsikas, keemias, geomeetrias. Peresid toetavad koduõppe mentorid, kes on RWK-s õpetajad. Peetakse oluliseks ka koduõppel kunsti ja muusikaga tegelemist, mitte ainult akadeemilistele ainetele keskendumist. Lapsevanemasse suhtutakse kui kolleegi. Kohtumised toimuvad ainult füüsiliselt, veebi teel ei saa. Rakvere Waldorfkoolil on nüüd ka keskkool, sh mittestatsionaarne õpe. Mittestatsionaarselt keskkooli läbimine eeldab noorelt suurt vastutustunnet, enesereguleerimisoskust ning kõrget motivatsiooni, sest õppemaht on oluliselt suurem kui põhikoolis ja kursustepõhine ülesehitus esialgu harjumatu. Rakvere Waldorfkoolis toimub traditsiooniliselt üle-eestiline koduõppe talvepäev. Lähema info saamiseks kirjuta Liisile liis@rakverewaldorfkool.ee.

Gaia Kooli tutvustas Rita Reisenbuk. Pakutakse nii juhendatud kui iseseisvat koduõpet. Juhendatud õppel saab kord nädalas koolis ülesanded. Kolmas võimalus on osaleda osaliselt kooli tundides ja tunda end klassi liikmena. Vahel on mõnele lapsele ka individuaaltunde antud. Õpetaja vastutab oma antavate ainete, vanem kõige muu eest. Vanematelt eeldatakse suurt tahtmist lapsega tegeleda ja võtta vastutust. IÕK jaoks on tabel-vorm. Lähemalt loe siit.

Väikest Werrone Kooli tutvustas Merje Ilves. Koduõppel õppemaksu ei ole. Lisatasu eest on võimalik saada abi õpetajatelt, ainetunde. Paremini saab kool toetada lähedal elavaid peresid. Soovitakse, et ka koduõppelapsed tunneksid end selle kooli lastena. IÕK jaoks ei ole valmis tabelit, vanem peab ise eeltöö ära tegema. Kooli on oodatud need, kes soovivad koduõpet kui sellist, mitte ei kasuta koduõpet millegi eest põgenemiseks. Vanemad saavad tasuta osaleda waldorfpedagoogika koolitustel. Lähemalt loe siit.

***

Ülevaade jätkub mõne päeva pärast vestlusringide sisuga.

Koduõppe kevadpäev 2022

Koduõppe kevadpäev 2022 toimus 11. juunil Tallinna Metodisti kiriku noortetoas. Kohal olid nelja kooli koduõppe koordinaatorid (Rakvere Waldorfkoolist, Kaarli Koolist, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumist ja Püha Johannese Koolist) ning mõned pered. Arutelu oli sisukas ja juttu jätkus plaanitust kauemaks.

Mõned nopped räägitust.

*Koduõppeperesid on mitut tüüpi. On neid, kes on teadlikult valinud koduõppe, sest soovivad aktiivselt lapse hariduskäiku panustada ja õppimiseks soodsat keskkonda luua ning pühenduvad sellele põhjalikult. On ka neid, kes on koduõppele sattunud erinevate olude sunnil või kiirustades otsustades ning ei ole koduõppe reaalsuseks valmis. Pikemalt kaalumata koduõppeni jõudnud pere võib protsessi käigus avastada, et see sobib neile väga hästi. Samas on koduõppel üsna palju peresid, kes tegelikult tahaksid oma lapsi väikesesse armsasse kooli panna, kuid nende läheduses ei ole sellist kooli. (Vihje: endale sobiv kool on vaja koos mõttekaaslastega ise rajada. Küsige nõu mõnest mujale rajatud toredast koolist. Kuna kool on väga suur osa kogu pere elust väga pikaks ajaks, siis ei ole hea kooli nimel ka kolimine palju tahetud.) Koduõppe tulemuste ja laste heaolu seisukohalt on suur vahe, kas ollakse koduõppel, sest tahetakse koduõpet ja pühendudakse sellele, või on koduõpe millelegi muule vastandumise vahend.

*Enne koduõppele jäämist on oluline enda jaoks selgeks mõelda koduõppega seotud vastutus ja ohver. Vahel vanemad ei hooma koduõppega seotud ajakulu ning laste enesejuhtimise suutlikkust. Tulemused ei tule õhust, vanemal on vaja endast midagi anda ja millestki koduõppe nimel loobuda. Vanematel võib olla kujutlus, et sel ajal kui nemad on tööl, võtab laps vanusest sõltumata oma ülesanded ette ja teeb ise ära. Suurem osa vanemaid ehk mõistab, et 2. klassi lastelt on seda liig oodata, kuid ka põhikooli lõpetavale lapsele ei saa panna vastutust, mille vanem on koduõppega endale võtnud. Koduõppele jäämise avaldusel märgitakse last õpetav isik, st enamasti vastutav vanem. See tähendab, et vanem peab aru saama, et tema reaalselt ongi nüüd õpetaja ja kui ei ole võetud eraõpetajat, siis vanem on see, kellel tuleb leida aeg lapsele ülesandeid selgitada, aidata infot leida, kontrollida tehtu mõttekust ja korrektsust, vajadusel auke teadmistes ja oskustes paigata, luua huvi tekitavaid olukordi, viia last huviringidesse ja sündmustele, korraldada suhtlusvõimalusi…

Lapsed ei hakka üksnes koduõppele jäämise faktist oma aega hästi haldama ja õppesisu lenneldes omandama. Kui laps on varem koolis käinud ja on harjunud, et talle öeldakse pidevalt ette, mida millal millega kuidas teha, on vaja teda õpetada ennast juhtima. Üldiselt tuleks enese juhtimist õpetada juba enne kooliiga, kuid kindlasti on kohest head enesejuhtivust koduses keskkonnas liig oodata ükskõik mis vanuses lapselt, kes on harjunud igapäevase koolis käimisega. Igas vanuses laps vajab koduõppes vanema aktiivset kohalolekut. Vanemates klassides lapse iseseisvus suureneb, eeldusel, et tema iseseisvust on mingi aeg juba toetatud. Kuid ka teismeline vajab vanemat koduõppes osalevana.

*Oluline on ka vanemate valmisolek ise juurde õppida, kasvada, käigu pealt paindlikult olukorda ümber hinnata ja oma valikuid ja tegutsemisviise muuta. On täiesti normaalne olla koduõppel ainult ühe aasta või pool aastat, kui selgub, et see ei olnud üldse see, kuidas pere asja ette kujutas ja tegelikult kool toimib selle pere jaoks ikka paremini. On ka normaalne arvestada, et alguses kulubki aega sisse elamiseks, ümber kohanemiseks, oma toimiva rütmi ja lähenemise leidmiseks, katsetusteks ja eksimistest õppimiseks. Vaja on osata eristada, kas raskused on ületatavad ja kas koduõpe kui selline on väärtus, mille nimel uusi olemise viise otsida, või on mõistlik ja kõigi osapoolte huvides lugeda see seiklus lõppenuks ning minna tagasi kooli. Või edasi mõnda uude kooli.

*Vanema isiklikud rasked kogemused mõne õppeainega võivad mõjutada, millise tunde ta sellest ainest lapsele loob. Kui vanemal oli koolis näiteks matemaatika nõrk, siis see ei tähenda, et laps on automaatselt samuti matemaatikas nõrk. Vanem ei peaks eeldama, et lapsel on samad nõrgad ja tugevad kohad nagu vanemal, vaid looma võimalusi, kus laps saaks erinevate ainetega ise suhestuda ja nende võlu avastada sõltumata sellest, kas vanema jaoks on neis kunagi mingit võlu olnud. Nõrgaks peetud aines ei pruugi inimene tegelikult üldse nõrk olla, kui tal emotsionaalne blokk eest ära kaob ja ta head juhendamist saab. On võimalik, et vanema n.ö nõrgad valdkonnad on mingite õpetamisvigade või emotsionaalsete olukordade tulemus ja täiskasvanuna rahulikult uue pilguga lähenedes võib kunagine vihatud aine täitsa huvitavaks osutuda. See ei tähenda, et laps peaks selle avastamiseks täiskasvanuks saamiseni ootama. Kui enda jaoks on mõni aine väga vastumeelne, siis on mõistlik paluda kellelgi teisel seda lapsele tutvustada.

*Vaata ka eelmistel koduõppe suvepäevadel koostatud koduõppele jäämise ABC-d.

*Koduõppe suvepäevad 2022 on 5.-7. augustil Seljametsal.

Koduõppe suvepäevad 2021

Koduõppe suvepäevad 2021 toimusid 6.-8.08 Pärnumaal Seljametsa rahvamajas. Suur aitäh kõigile, kes tulite ja olite ja need päevad oma küsimuste ja kogemuste ja ideedega nii sisukaks tegite!

Osalejaid oli rõõmustavalt palju. Saavutasime osalejate hulgaga taas päris esimese koduõppe konverentsi taseme. Päevad olid sisutihedad nii vestlusringides kui sügava ööni kestnud jutuajamistes. All on ülevaade vestlusringides räägitust. Panin kohati kokku erinevates ringides räägitu, et moodustuks loogiline tervik.

Alustasime reede õhtul tutvumisringiga neile, kes kohal olid. Laupäeva hommikul oli uus laiem tutvmisring ja Kairi Kuha rääkis koduõppele jäämise võimalustest ja korraldusest ning sotsialiseerumisest. Pärastlõunal rääkis Irja Toots Tartu Luterlikust Peetri Koolist nende pakutavast juhendatud ja veebipõhisest koduõppest ning koduõppest III kooliastmes. Pühapäeval alustasime Liis Priksiga, kes tutvustas Rakvere Waldorfkooli sel sügisel avatavat keskkooli ja koduõppuritele haridustee jätkamiseks mõeldud mittestatsionaarse õppe võimalust seal, aitas kokku panna koduõppele jäämise ABC ning rääkis laiemalt koduõppest Rakvere Waldorfkoolis. Pärastlõunal jagas Kertriin Petrov oma pere koduõppe kogemust ja tutvustas valuvaba õppimise põhimõtteid. Mitmed ideed kordusid läbi kõigi vestluste. Lauake kattis end osalejate kaasa tooduga külluslikult.

Siin on praegu ainult minu (Ingridi) märkmed siit ja sealt. Kes tegi veel põhjalikult märkmeid, olete oodatud jagama ja saan siia vahele lisada.

***

Suvepäevadel esindatud olnud koolide info:

*Tartu Luterlik Peetri kool: http://www.luterlik.edu.ee/koduope/

Irja Toots, III kooliastme koduõppe koordinaator TLPK-s: irja@luterlik.edu.ee

*Rakvere Waldorfkool https://rakverewaldorfkool.ee

Liis Priks, RWK koduõppe koordinaator: liis@rwk.ee

*Püha Johannese Kool (Tallinnas) https://pjk.ee/ee/koduope

Ingrid Vooglaid, PJK koduõppe koordinaator: ingrid.vooglaid@pjk.ee

*Kertriin pakub vanematele koduõppe koolitusi: http://kertriin.simplesite.com

https://fienta.com/et/o/6037

Youtube`is on Kertriini logopeedilised muinasjutud keeleharjutustega: https://www.youtube.com/channel/UCNN1xlXaNeMP4F2mfLjqctg

kertriin@gmail.com

***

Kairi jutu võtab kokku tema artikkel fonte.news/haridus/kuidas-votta-laps-koduoppele/.

***

Irja vestlusring peamiselt III kooliastmest

*IÕK-d koostades tuleks kõigepealt mõelda, miks see pere koduõppel on ja mida saavutada soovib. Sellest lähtub, mida ja kuidas ja kui palju õppida. Ära mõtle, miks ei saa enam koolis olla, vaid miks oled koduõppel.

*Kolmandas kooliastmes on IÕK-d koostades oluline arvestada, kas laps soovib minna edasi keskkooli sisseastumiskatsetele. Sisseastumiskatsed võivad koolist sõltuvalt olla oluliselt raskemad kui põhikooli lõpueksamid ja neiks on vaja teadlikult valmistuda. Hea on teada, kas konkreetset ainet on vaja edasi õppimiseks süvendatult ja kvaliteetselt tunda, või on sellest võimalik hindega 3 üle libiseda.

*Koduõppel on edasi õppimise soovi korral põhikooli viimastes klassides eriti oluline eraldi õppida ja drillida eksamite sooritamist konkreetses formaadis. Kasuks tuleb eksamikogemus võõras ebamugavas keskkonnas. Eksamite sooritamist harjutada tasub juba alates 7. klassist.

Harjutage varasemate aastate eksamimaterjalide täitmist aja peale kodust väljas ebamugava tooli ja lauaga. Tutvuge ja arvestage ka hindamistingimustega. Eksamil tuleb olla teadlik ja tähelepanelik detailide suhtes, kus on näiteks vormistuses ainult üks õige variant ja kõige muu eest läheb punkt maha. On olemas ka kogumikud eksamites esinenud tüüpülesannetega, mida saab harjutamiseks kasutada. Samuti on olemas eksamiteks valmistumise kursused ja eraõpetajad pakuvad individuaalset ettevalmistust.

*TLPK veebipõhises koduõppes ei ole aineõpetust. Kursustel on lõimitud erinevad ained. Samuti ei paku kool ettevalmistuskursuseid eksamiteks. Veebipõhises koduõppes toimuvad 1-2 korda nädalas grupitunnid, kus saab teistele esitlusi teha.

*Kui lapsel on motivatsioonikriis ja kool jääb pooleli, siis see ei ole maailma lõpp. Eestis toimib õmblusteta õpitee, täiskasvanute gümnaasiumis on võimalik lõpetada ka põhikooli sealt, kus pooleli jäi. Ka hiljem lõpetatud põhi- ja keskharidusega saab edasi kõrgkooli minna.

*Kui klassi programm on läbitud, siis on klassi võimalik lõpetada ka jaanuaris.

*Vanem ei pea püüdma vägisi kõike ise õpetada. Kolmandas kooliastmes on levinud eraõpetajate abi kasutamine. Eraõpetajaid leiab näiteks aadressidelt

Koduõpetajate pank FB-s

mentornaut

eraopetaja.ee

ning muudest keskkondadest.

Inglise keeles on keskkondi, kus saab veebi teel läbida kursuseid vastavalt oma tasemele, klassist sõltumata. Näiteks

Brilliant.org

Outschool

*Vanemate jaoks on tähtis enesehoolitsus ja võrgustiku, küla loomine koduõppeks. Mitte laps ei ole koduõppel, vaid pere.

*Eksamil on tähtis lugeda tähelepanelikult töökäske. Laps on vanema jaoks samuti nagu töökäsk. Ära püüa vastata küsimustele, mida laps pole esitanud.

Vanematelt:

*Anna parim info vanimale lapsele, siis jõuab see ka nooremateni. Kui vanim laps teab, kuidas infot leida, õpetab ta seda ka noorematele.

*Ära jäta nooremaid lapsi kõrvale, kui suuremad õpivad. Sageli on noorematel lastel vanemate kõrval õppides kooli alustades juba osa kooliprogrammist selge ja nad saavad süvendatult õppida seda, mis huvitama on hakanud.

*Akadeemilistest eesmärkidest tähtsam on südameharidus, mille poole laps elus püüdleb. Lisaks on vaja noortele õpetada eneseregulatsiooni. Noor võiks suuta ise ära tunda, kus on võimaluste aknad, kus milleski lagi, kus teha spurt ühes asjas ja muu mõneks ajaks kõrvale jätta.

***

Liisi ring keskkoolist

Rakvere Waldorfkool avab sel sügisel keskkooli, kus on ka mittestatsionaarse õppe võimalus.

*Mittestatsionaarses õppes on vaja kord kuus koolis kohal käia. Õpilane kohtub konkreetse kursuse õpetajaga üks kord enne kursuse algust ja teine kord pärast selle lõppu. Vahepealsel ajal on materjalid veebis ja õpilane õpib iseseisvalt. Õpetaja otsustab, kas õpilasel on kursus läbitud, koordinaator aitab üldiselt järge pidada.

*Võimalik on arvestada ja kanda üle mujal läbitut, näiteks teaduskoolist, muusikakoolist jms.

*Mittestatsionaarne õpe on keskkoolis keerulisem kui statsionaarne, eeldab väga tugevat enesedistsipliini.

*Eestis on raske luua veebipõhist kooli, sest igasuguse kooli rajamiseks peavad olema tervisekaitse ja tuletõrje nõuetele vastavad kooliruumid, olenemata sellest, kas kunagi ühtegi õpilast füüsiliselt kohale tuleb.

*Eestis ei ole keskkool kohustuslik. Siiani on olnud mõned üksikud võimalused kaugõppeks. Mõned Eesti õpilased on olnud keskkoolis kirjas West River Academy vabaõppe katuskoolis, mis võtab vastu õpilasi üle maailma. Teadaolevalt on vähemalt üks õpilane selle kooli tunnistusega saanud Eestis kõrgkooli sisse.

*Keskkooli avamise mõte Rakvere Waldorfkoolis on, et lapsed saaksid kogemusi erinevatelt elualadelt. Koolis on praktikate epohhid, mida tavakoolis ei saa, näiteks ehitus, maamõõtmine, õmblemine, keraamika, põllumajandus… Kõik epohhid on kõigile statsionaarsetele õpilastele. Valik praktilisi oskusi annab noorele eneseusalduse, et ta saab hakkama.

*Mittestatsionaarses õppes saab noor tegeleda süvitsi edasi oma juba välja kujunenud huvivaldkonnaga. Lisaks on vaja läbida kursuseid muudes valdkondades, et noor ei jääks ühekülgseks. Võimalik on teha mõni epohh koos statsionaarse grupiga.

*Koolikeskkond on nutivaba.

***

Koduõppele jäämise ABC Liisiga

*Kuupäevad varasematest ringidest: avalduse esitamise ametlik tähtaeg on 20. august I poolaastal alustamiseks ja 20. detsember II poolaastal alustamiseks. Koduõppe koordinaatoriga koolidesse saab praktikas igal ajal.

*Kiire ülevaade koduõppele jäämise ametlikust protsessist on aadressil http://koduope.ee/Dokumendid/. Ennast ise koduõppele avatuks nimetanud koolide kontaktid on http://koduope.ee/Koolid/.

*Miks? Koduõppele jäämise põhjus peaks olema positiivne, mitte millelegi vastandumine. Mida see lapsele ja perele annab, et nüüd koduõppele jääme? Koduõppele jäämiseks on oluline mõlema vanema nõusolek. On juhtunud, et üks vanem jätab lapse koduõppele ja teine hakkab selle vastu võitlema ning koordinaatori energia kulub teisele vanemale aru andmisele ning ametkondadega suhtlemisele. Kui teise vanema nõusolek on ebakindel, siis on vaja kõigile koduõppega seotud dokumentidele mõlema vanema allkirja.

*Ootused koolile ja kooli valik. Mida te koolilt vajate? Tutvuge erinevate koolide pakutavaga koolide kodulehtedel, koordinaatoritega suheldes ja FB grupis Koduõpe teiste kogemustest lugedes. Mis on selles koolis vanema vastutus? Kas teie ootused ja selle kooli tingimused sobivad kokku? -> Valige välja kool, esitage avaldus ja käige tutvumisvestlusel.

*Enne IÕK koostamist on vaja selgeks mõelda keskkonna loomine vaba inimese kasvamiseks. Laps on juba vaba, täiskasvanud saavad pakkuda keskkonda, et laps saaks jätkuvalt vaba olla. Mida selleks vaja on? Vanemad on ise lapse jaoks matkimisväärne keskkond nr 1. Mis on lapse keskkonnas puudu või üle? Kas meil on aega koduõppeks ja selleks, mida keskkonnas vaja? Milline on pere elurütm, kas see on lapsele tervislik? Mida on vaja muuta, juurde otsida, ise õppida? Millised on lapse vajadused erinevates valdkondades?

*Vaja on, et vahendid oleksid kvaliteetsed ja mürgivabad. Vahel võib näha, et koduõppelapsed on pastakaga paberi servale midagi teinud ja öeldakse, et joonistasime ka natuke. Õppimisel ja õppeprotsessi nautimisel on vahenditel suur roll.

*IÕK koostamine. Kui lapse ja pere vajadused ning keskkond on läbi mõeldud, siis tuleb IÕK jaoks kooli õppekavast lähtudes õppeained läbi töötada. Iga kooli kodulehel on selle kooli õppekava, kus on ainekavades klasside kaupa välja toodud, mida on vaja selle klassi lõpuks selles aines saavutada. Õppekava üldosas on üldpädevused jms, mida on samuti oluline arvestada, kuid need seostuvad pigem keskkonna loomise osaga. Erinevates koolides võivad olla erinevad juhised IÕK koostamiseks. Enne alustamist tuleks tutvuda kooli juhistega.

*Pärast eesmärkide seadmist on hea läbi mõelda, milliste tegevustega need saavutatakse. Tegevused võivad õppeaasta jooksul muutuda ja kõigis koolides ei nõuta neist täpset ülevaadet.

*IÕK-s peab kindlasti olema märgitud, kuidas tulemusi hinnatakse. IÕK alusel peab olema võimalik poole aasta pärast hinnata, kas selle perioodi IÕK on suuremas osas läbitud või läbimata. Hindamiseks sobivad näiteks ise kodus kontrolltööde tegemine, valmivad esemed, tekstid, videod, fotod, blogi pidamine (kinnise blogi ligipääsu saab anda ainult koordinaatorile ja lähisugulastele), TV ülesannete täitmine, eneserefleksioonid jms. Koordinaatoriga koolides toimub poolaasta hindamine üldiselt arenguvestluse ja õpimapi vaatamisega.

*Alusta tasapisi, ära vala last kohe materjalide tulvaga üle.

*Waldorfkoolis öeldakse, et kogu kasvatus on enesekasvatus.

*Waldorfkoolis on teemad vahel teises järjekorras kui tavakoolis. Näiteks harilikud murrud on üleni 4. klassis, mujal jagatud klasside vahel. Füüsika algab waldorfkoolis 6. klassis, mujal 7. klassis, ning on katsepõhine.

Vanematelt:

*Lapsi ei ole vaja katki teha, et nad elus hakkama saaksid. Sotsialiseerumises on olulisel kohal loomad ja loodus. Sotsialiseerumine ei toimu omaealiste grupis, vaid kokkupuutes erinevas vanuses ja erineva taustaga inimestega.

*Waldorfpedagoogikas on olulisel kohal läbi meelte õppimine. Vasta lapse küsimustele vihje ja uue küsimusega, laps otsib ise vastust.

*Keemia on koristamise seisukohalt väga praktiline aine. Laps saab õppida, kuidas higi- ja rasvaplekke välja saab jms.

*Koduõppele võib algklassides kuluda paar tundi päevas, kuid ülejäänud aeg, mis laps muidu koolis veedaks, on samuti vanema vastutus sisustada. Ka koolis on otsest õppimise aega palju vähem kui koolipäeva pikkus. Vanematel on vaja hoolitseda, et lapsel oleks erinevaid võimalusi ja vahendeid iseseisvaks tegutsemiseks kogu päeva jooksul, ilma ekraanist lapsehoidjana sõltumata, ning ise last tegevustesse kaasata ja oma innuga eeskuju anda.

*Kuidas asendada huviringe? Üks kunstikool kolis eelmisel kevadel õue ja tunnid jätkusid. Inimesed peavad ise looma oma lastele võimalusi. Saab näiteks kunstnikega individuaalselt suhelda. Veebis leidub detailseid õpetusi, ka lastele. Tasub küsida võimalusi omavalitsusest. Vanematel on erinevad tugevused, saab omavahel jagada õpetamist ja juhendamist.

Soovitati kuulata

*Signe ja Tanel Mällo intervjuu “Kooli kuhtumine”, sh koduõppest, 2h

*Kaire Kaur Danieli ja Tiiu Kuurme vestlus koduõppest Ööülikoolis

***

Kertriin

*Motoks on valuvaba õppimine.

*Kaardistas enda ja mehe oskused. Hea on tuua välja oma tugevused, sageli inimesed näevad ainult oma puuduseid. Hakkasid mehega keskenduma praktiliste oskuste edasiandmisele lastele ja see avas lapsed.

*Kaardistas ka oskused, mida laps saab erinevate ametite jaoks juba kodust omandada. Näiteks professionaalsel tasemel koristamisoskused, teadmised erinevate pindade vajadustest ja vahenditest, kokandus, tülide lahendamine… .

*Elu õpetab karmilt, vanem saab õpetada pehmelt. Kasuta ära tuttavaid sädeinimesi, kes on valmis oma valdkonnas jagama ja lapsi oma tegemistesse kaasama.

*Õnnelik pole see, kes saab teha, mida tahab, vaid see, kes teeb kerguse ja rõõmuga ära, mille elu ette paneb.

*Kui laps teab, kes ta on ja mida ta oskab, hakkab ta jagama oma andeid, mitte ei teeni lihtsalt raha.

*Sageli vanemad arvavad, et nende laps on ingel ja tahavad lapse koduõppele võtta, sest õpetaja ütles, et laps on koolis hirmus. Koduõpe ei ole meelakkumine, vanemad hakkavad nägema oma lapse kõiki tahke. Koduõppevanemal on võimalus oma lapse erinevate tahkudega pehmelt tegeleda ja mitte oodata, et elu karmilt õpetaks.

*Kui teed hommikul suu lahti ja saad aru, et teed lastele rohkem kahju kui kasu, siis sel päeval ära õpeta, et lapsel ei tekiks vastikust õppimise vastu.

*Märka lapse vooseisundit ja ära katkesta seda. Ei või segi ajada sõltuvuskäitumisega.

*Lapse keskkond on vaja luua vanemal, arvestades, et see oleks arengut toetav. Kui vanem loob lapsele hommikusöögilauas valiku tervislike ja ebatervislike asjade vahel, siis ei peaks imestama, kui laps valib ebatervisliku.

*Ära karista last tubliduse eest, premeeri.

*Ära võrdle lapsi omavahel, vaata, mis reaalselt praegu olemas on. Raskuste korral on küsimus selles, mis takistab edasiminekut. Leia takistused üles. Näiteks võib olla, et laps peaks lugema tööülesannet, kuid tema fookus on hoopis muudel meeltel.

*Lapsed õpivad seni, kuni fookus püsib. Ilma fookuseta ei õpi kunagi. Vahepeal on vaja emotsioone vabastada või lülituda teisele tegevusele.

*Õppematerjalid loeb eelmisel õhtul läbi ja kriipsutab maha, mida ei taha, et laps loeks. Näiteks mõnest tekstist võib vanem ise trauma saada. Kõik, mis sa valad lapse sisse, peab last teenima. Mida on vaja materjalides asendada?

*Tee lapsega katseid, mis tunne on erinevates asendites olla ja õppida. Näiteks kõvera seljaga on uimane, sirgelt ära tegemise tahe – laps õpib kogemusest, miks on vaja sirge seljaga õppida. Samamoodi katsed toiduga, kuidas keha reageerib pärast selle toiduaine söömist, ka pärast nt kuu aega suhkru vältimist uuesti proovides. Laps ei taha istuda, kui tal on huvitav liikumist toetav keskkond. Võib ka juhtuda, et laps viib vanema iga õhtu jooksma, ei kurda ega unusta ära, mitte vanem ei pea last liikuma ajama.

*Lapsed õpivad alati läbi vaatlemise, vanem on lapsele õppefilm. Laps vaatleb kõigepealt, kas oled lähenetav. Seejärel otsustab, kas tulla midagi koos tegema. Kui lill lõhnab, siis mesilased tulevad. Ole ise meeldiv inimene, siis lapsed tahavad sinuga koos tegutseda.

*Oma oskused on vaja lapse jaoks detailselt lahti mõtestada ja seletada. Näiteks, et ei tuleks mahakirjutamise vigu, seletad näidates ja praktiliste seostega lahti, et loed ülesande läbi, siis kirjutad andmed välja, siis loed ja kontrollid mitu korda üle, paned vihiku vahepeal kinni ja kontrollid veel. Ehituse kvaliteedi eest vastutades on vaja pedantsust detailides.

*Küsi lapselt luba, kas võid teda õpetada, aidata… ja kas nüüd võib. Küsi, kuidas meil oleks võimalik seda koos teha. Mida on vaja, et Sa tahaksid seda koos teha. Vanemal on vaja palju loovust ja taiplikkust. Tee palju nalja, naera enda üle. Võta ennast pjedestaalilt maha, näita lapsele, et õpid ka.

Koduõppe kevadpäev ja džunglinäitus

Laupäeval toimus Püha Johannese Koolis üle-eestiline koduõppe kevadpäev. Päev oli väga sisukas. Suur aitäh kõigile osalejatele!
PJK 4. klassi õpilane Loore korraldas kevadpäeval laste džunglinäituse. Näitusel osalesid PJK õpilased õpetaja Olga juhendamisel ning koduõppelapsed üle Eesti. Esialgne teema “Džunglivärvid” laienes koolilastel töö käigus ning mõned tööd on teemal “Õrn kole.” Füüsiline näitus on üleval PJK aatriumis. Virtuaalse näituse kohta kirjutab Loore: 


*** 
Tere

Saadan virtuaalgalerii lingi, kus džunglinäitus üles on riputatud. Ärge heituge, et leht üpris kaua laeb. Tööd on nii „õues“ kui ka „toas“, pildi peale klõpsates avaneb kunstniku nimi. Näituse ülemises vasakus servas on „i”, mille all on juhend, kuidas hiirega liikuda. All vasakus nurgas on näituse kaart, kuhu saab samuti klõpsata. Kokku on üleval 10 tööd.

https://www.artsteps.com/embed/6098e0792ae550bbbf8e0c55/560/315
Suur tänu kunstnikele!
Loore 
*** 


Telefonis laeb näitus kiiremini kui arvutis. Samuti võib aeglasema arvuti puhul abi olla, kui aadressil https://www.artsteps.com sisestada üleval otsingureale pealkiri džunglinäitus ja nii avada. 

***
Kevadpäeval tegi põhjaliku ülevaate Montessori pedagoogikast ja selle rakendamise võimalustest kodus Anu Linnamägi, kel oli tutvumiseks kaasa võetud ka Montessori õppevahendeid. Anu jagab pilte oma pere Montessori õppest Instagramis ja temaga saab ühendust ka Facebooki kaudu.

***
Püha Johannese Kooli rajamise lugu tutvustas PJK direktor Liivika Simmul. 

***
Keskkooli ja sealse mittestatsionaarse õppesuuna loomisega seotud arengutest rääkis Rakvere Waldorfkooli koduõppe koordinaator Liis Priks. Peamised erinevused võrreldes koduõppega põhikoolis on, et vastutus läheb lapsevanemalt üle õpilasele ja õppe korralduse ning hindamisega tegeleb iga kursuse õpetaja. Vestlustel kohtutakse ainult õpilasega (põhikooli koduõppes perega). Kooli tähelepanu nihkub küsimuselt, millist tuge pere vajab, küsimusele, millist tuge õpilane vajab, et ise õppida.  

***


Daniel ja Ester tutvustasid ideed luua tarkuste pank ja oskuste pank. On palju vanu inimesi, kel pole kellelegi oma teadmisi ja oskusi edasi anda. Samal ajal kolib maale noori peresid, kel puuduvad traditsioonilised oskused ja teadmised  maal elamiseks. Tarkuste pangas võiks veebis olla u. 15 min videod, kus inimesed näitavad traditsioonilisi töövõtteid ja räägivad oma teadmistest. Oskuste pank toimiks avatud uste päevadena inimeste juures, kel on midagi edasi anda. Daniel ja Ester on rääkinud inimestega, kes on öelnud, et oleks valmis soovijaid enda juures vastu võtma ja õpetama. Saime vestlusringis teada, et sarnast koostööd on Eestis püütud teha pärimusmuusika alal. Luksenburgis on õppetalud, kus klassiga käiakse ja laste sünnipäevi peetakse. Californias on kunstnikel avatud uste päevad, mis võimaldavad kohalikel oma piirkonnaga lähemalt tutvuda ja kogukonnas inimlikku kontakti luua. Vaja on koordinaatorit, kes süsteemi üles ehitab ning õppida soovivad pered ja jagamiseks valmis vanad inimesed kokku viib, filmimeeskonda ning IT-tuge. Osalemise soovi korral kirjutage Agapele: agape@bfeetmail.com. Ühtlasi kutsub see perekond endale Kernu vallas külla. Nende juures saab loomi vaadata ning lõkkeõhtutel, orkestris ja kooris osaleda. Nende orkestris on lisaks oma perele nii teisi koduõppelapsi, kui ka kooliõpilasi ja tudengeid. Noorim liige on hetkel 10-aastane.

***

Linnupesa PJK klassiaknal


Räägiti kogukondlikult koduõppe korraldamisest. Üks näide Eestis on MTÜ Vabadus õppida, millesse kuuluvad pered Tartus koduõpet koos korraldavad ja pakuvad ühistegevusi nii lastele kui vanematele. Nende tegemistega saab tutvuda blogis https://vabadusoppida.wordpress.com ning Facebookis on  grupp Tartu Demokraatliku Võlukooli kogukond.Kogukondlikult saab koduõpet korraldada iga kooli juures, kus on rohkem kui paar peret koduõppel. Lihtsam on see koolides, kus on olemas ka koduõppe koordinaator. PJK-s ja TLPK-s toimuvad kooli korraldatud koduõppeperede kohtumised kord kuus. Lisaks on võimalik peredel omavahel koostööd teha sõltumata sellest, millise kooli juures nad kirjas on. Tuleb lihtsalt leida omavahel haakuv seltskond ja tegevused ette võtta. PJK koduõppe kogukonda on juba integreerunud ka peresid, kes ei ole veel ametlikult koduõpet alustanud või kes on mujal koduõppel kirjas. Kevadpäeval osalejad jagasid oma tegevusvaldkondi, et soovi korral üksteise teenuseid kasutada ja üksteist toetada.

***


Vestlusringides räägiti veel võõrkeele õppest, tervislikel põhjustel koduõppest ning koduõppe korraldusest eestlasena Rootsis elades. Eestis on õppimiskohustus ning kooliiga algab 7-aastaselt. Rootsis on koolis käimise kohustus alates 3. eluaastast ning koduõpe keelatud. Praegu kaalutakse tööpäevadel koolis viibimise kohustuse laiendamist alates 1,5-aastastest. Rootsi meedias kutsutakse inimesi üles teatama koduõppel olijatest ning ka muu kodakondsusega peredel on seal olnud koduõppega suuri probleeme. Eelmisel aastal kolis sadakond peret Rootsist koduõppe keelu tõttu ära. Põhja-Rootsis, Soome piiri ääres, laienevad Soome seadused ning seal on koduõpe lubatud. Kevadpäeval osales pere, kes on siiski Rootsis koduõppel ja on pidanud seetõttu trahve maksma. Praeguseks on nad leidnud piirkonna, kus kohalik omavalitsus aktsepteerib asjaolu, et lapsed läbivad Eesti õppekava, kuid pere peab ka Eestis elukohta, et olla valmis olukorra muutumisel kohe tagasi kolima. Kui keegi soovib lähemat infot koduõppe kohta Rootsi kolimisel, siis saan kontakti vahendada.

Fotod on Püha Johannese Kooli õuelt ja akvaariumist.

Koduõppe kevadpäev 2021

Üle-Eestiline koduõppe kevadpäev 2021 toimub 29. mail Tallinnas Püha Johannese Koolis aadressil Siili 14.

Kava

10.00 saabumine, maalide näituseks üles seadmine

10.30 tutvumisring

Liis Priks tutvustab Rakvere Waldorfkoolis avatava keskkooli koduõppesuunaga seotud arenguid.

Anu Linnamägi tutvustab Montessori pedagoogikat ja selle kodus rakendamise võimalusi. Järgneb arutelu.

13.00 lõunasöök (kooli sööklas või iseseisvalt) ja maalinäituse vaatamine.

14.00 vestlusringid osalejate jaoks olulistel koduõppelistel teemadel

17.00 lõpetamine

***

Lõunasöök kooli sööklas maksab 2 eur. Valida saab taimetoitlase ning vegani toidu vahel. Palun andke oma toidusoovist teada Ingridile (ingrid.vooglaid(at)pjk.ee) hiljemalt neljapäeva, 27.05 hommikul kella 10-ks.

***

Olete oodatud osalema PJK koduõppeõpilase Loore korraldataval laste maalinäitusel! Näitusele on oodatud ka koolis käivate ning mujal koolides koduõppel olevate laste maalid. Kellel ei ole võimalik kevadpäevale kohale tulla, saab soovi korral oma maalidega näitusel osaleda virtuaalses keskkonnas. Näituse info:

Armsad pered! 

Loore kureerib kevadel PJKs näitust ja kutsub teisi kunstnikke osa võtma! Teema on džunglivärvid ja tehnika on akvarell. Töö mõõtmete ega vormi osas piiranguid ei ole.


Loore elas ükskord terve talve troopikas. Ta oli siis nelja-aastane, aga see kogemus jättis sügava mulje ja on teda mitmeti mõjutanud. Muidugi pole meie oma armas kodumaa värvidega mitte kitsi, aga vahepeal võib inspireeruda ka teistsugusest gammast.


Kui lapsed pole varem akvarellidega maalinud, siis see on imeline võimalus uut avastada! Lisan mõned inspireerivad videod. Võib-olla mõned on nt Waldorf-lasteaias kokku puutunud kolme-värvi akvarellimaalimisega.


Kes tahaks kohe kunstnikuna kampa lüüa, kirjutage eikeylevain(at)gmail.com, siis saab paremini edasi suhelda.


Kameeleonhttps://www.youtube.com/watch?v=ioblgpA5eTo
Džungli maalimise aegvõte: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=byGmm8RtE1s
Loodus (ilma tekstita): https://www.youtube.com/watch?v=tbodhmmqa-g

6 näpunäidet akvarellidega maalimiseks: https://www.youtube.com/watch?v=NkhQsTpkWrs

Eike Ülevain

***

Püha Johannese Kool asub vaikses piirkonnas. Palume saabumisel auto parkida Maxima parklasse (Sõpruse pst 171) või mujale koolist eemale, et mitte naabreid häirida. Täname mõistva suhtumise eest!

Kooli kohta saate lähemalt lugeda aadressil https://pjk.ee/ee/.

***

Neil, kes kohale ei saa tulla, on võimalus kevadpäeval osaleda veebi teel. Selleks on vaja samuti registreeruda.

***

Registreerumiseks kirjutage Ingridile (ingrid.vooglaid(at)pjk.ee), mitmekesi tulete, et teaksime arvestada ettevalmistustega. Palun andke oma toidusoovist teada Ingridile (ingrid.vooglaid(at)pjk.ee) hiljemalt neljapäeva, 27.05 hommikul kella 10-ks. Kevadpäevale registreeruda iseseisva lõunasöögi korraldusega saab ka hiljem.

Palun andke oma maalinäitusel osalemise soovist teada nii Ingridile kui Eikele (eikeylevain(at)gmail.com).

Koduõppe sügispäev 2020

Ole muutus, mida oled oodanud 🙂

Sel laupäeval oli ülemaailmne koduõppeperede kohtumine Tartus. Piirangute tõttu saime võõrustada koha peal 20 peret (sh 30 last) ning veel rohkem peresid mahtus osa saama ekraanide taga.

Kohe koolimajja sisenendes võtsid vanu ja uusi tuttavaid vastu rõõmsad koduõppurid ja mäng sai kiirelt hoo sisse. Vaiksemat nurgakest soovinud külastajate jaoks olime hubaseks teinud ühe klassiruumidest. Soovijad said leiutada ja avastada “Kolme Põrsa avastuskastidega”, niisama meisterdada, mängida, joonistada ning üllatuskülaline Teadlase-Herbert viis seal ka läbi töötoa teemal “Võrratu vesi”. Herberti ja laste vaheline keemia on fotodelt näha:

Koduõppepered said alustuseks teineteisega tutvuda. Selleks puhuks olime katnud kuumade jookidega snäkilaua ajaloolise hõnguga söögisaalis. Pered said väiksemates seltskondades vestleda teemadel, mida osalejad ise olid välja toonud registreerimisvormis hetkel põletavate teemadena. Mõned küsimused said vastuse nagu näha meie e-keskkonnas tehtud ja kohapealolijate rühmatöödest (fotod vasakul tulbas):

Made with Padlet

Enamus täiskasvanutest ja osa lastest suundusid saali saama osa Ene Kulasalu koolitusest. Ene Kulasalu on Avatud Meele Instituudi juhtivkoolitaja…

View original post 112 more words

TLPK koduõppeosakonna perepäevad

Koduõppeosakond on septembriselt asjalik ja töine. Alustasime pidulikult aktusega 1.septembril. Võtsime sel aastal vastu kaheksa vahvat 1.klassi koduõppijat ning kokku on koduõppijaid nüüd 80. Kui soovid meiega liituda, siis saada avaldus, selle blanketi leiad http://www.luterlik.edu.ee/koduope/vastuvott/
Lisalugemist meie kooli koduõppe kohta leiab kodulehelt: http://www.luterlik.edu.ee/koduope/

Laupäeval5.septembril kohtusime 30 koduõppeperega, pooled neist veebikeskkonas ja pooled koolimajas. Tutvustasime meie osakonna uut koordinaatorit Janet Ostrat, kirjeldasime VÕKi (veebipõhine õppeprogramm koduõppijale), kohtusime peale pikka puhkust vanade tuttavatega. Seekord oli ka uusi huvilisi, et tutvuma TLPK koduõppeosakonnaga. Esines bänd, lastel oli vabalt aega tutvuda ja koos tegutseda. Järgnevatel perepäevadel on oodatud koduõppijate endi poolt korraldatud töötoad – andke aegsasti märku, milliseid vahendeid oma töötoa läbiviimiseks vajate.

Järgmiste perepäevade kuupäevad on siin:

  • Perepäev (suur Sügispäev, avatud ka uutele huvilistele) 17. okt. 2020 nii Zoom keskkonnas kui ka Tartus Küütri 1.
  • Perepäev (TLPK koduõppeperedele) 14. nov. 2020 nii Zoom keskkonnas kui ka Tartus Küütri 1.
  • Perepäev 12. dets. 2020 nii Zoom keskkonnas kui ka Tartus Küütri 1.

Üritused on tasuta, registreerumiseks tuleb link Facebook gruppi “Koduõpe” ja siia lehele.

Kohtumisteni!

PJK koduõppe päev

Püha Johannese kooli esimene koduõppe päev on juba sel laupäeval, 12.09 kell 10-16 Tallinnas Siili 14.


Kavas on:
10 Tutvumisring

11 IÕK koostamise töötuba. Palun võtke kas paberil või elektrooniliselt kaasa oma IÕK-d. Need ei pea valmis olema, töötoa mõte ongi saada ideid IÕK suuremal või vähemal määral lihvimiseks. Kellel on varasem koduõppe kogemus, võib varasemad IÕK-d ka kaasa võtta. Samuti on teretulnud tuttavate koduõppeperede IÕK-de laenamine, kui nad lubavad neid teistele näidata. Tutvume üksteise plaanide ja IÕK näidetega ning aitame üksteisel leida kohti, mis vajaks ehk veel läbi mõtlemist.

13 Lõuna kooli sööklas. Palun andke mulle (ingrid.vooglaid@pjk.ee) hiljemalt reedel kella 12ks teada, kas ja mitmekesi sööte. Üks lõuna maksab 2 eur. Tasuda saab pärast ülekandega kooli arvele, detailid saadan sööjatele.

13.30 Vestlusringid vastavalt kohapeal kerkivatele küsimustele. Soovi korral võite mulle ette saata küsimusi, mida tahaksite arutada.  

11-13 ja 13.30-16 Paralleelselt IÕK töötoa ja vestlusringidega on lastel võimalus korraldada oma töötube. Selleks andke palun mulle teada lapse juhendatava töötoa teema, oletatav ajakulu ja sihtrühm (mis vanuses lastele võiks sobida või kas sobib ka täiskasvanutele). Lapsed võivad töötube teha teemadel, mis ei eelda raskesti leitavaid vahendeid.

Laste töötoad:

*Loore juhendab filmiteemalist kunstitöötuba, mille käigus valmivad iga kunstniku oma leiutatud installatsioonid. Installatsioonidest teeme näituse. Töötuba sobib kõigile, kes on näinud mõnda (multi)filmi või tahaks filmitegijaks saada. Materjalid võtab Loore kaasa. Võimalusel võtke palun kaasa oma käärid ja liim.

*Denis juhendab villasest lõngast käevõru punumist. Vahendid võtab Denis kaasa, kuid oma lemmikvärvi lõngu võib igaüks ise ka võtta. Ühes käevõrus saab olla kuni 5 värvi lõnga.


16 lõpp.

Oodatud on koduõppehuvilised ja kogenud koduõppepered ka väljastpoolt Püha Johannese kooli.


Palun andke mulle teada, mitmekesi tulete ja kas lapsel on soovi mõnda töötuba juhendada.

Registreerumine ja rohkem infot: ingrid.vooglaid@pjk.ee.

Koduõpe Püha Johannese Koolis

Alates sügisest 2020 on koduõppe osakond ka Püha Johannese Koolis. Läksin ise sinna koduõppe koordinaatoriks. Pakume võimalust osaleda koduõppe kogukonna rajamises, soovi korral vanematel suuremal või vähemal määral laste õpetamist omavahel jagada ning kodukultuuris kasvada.

Lisan siia Püha Johannese Kooli direktori Liivika Simmuli koduõpet tutvustava kirja, mis on ka aadressil https://pjk.ee/ee/koduope.

******

Alates 2020. a sügisest avab Püha Johannese Kool ka koduõppeosakonna, mis pakub peredele võimalust luua kodune hariduskeskkond ja osaleda koduõppe kogukonnas toetades pere- ja kodukultuuri süvenemist ning laste terviklikku arengut.

 

Meie silmad ja südamed koduõppele avas kevadine mitmeti õpetlik distantsõppeperiood, mis oma sobivusega ja kogemuse meeldivuse järgi jagas õpilased laia skaala igale pügalale, tuues nähtavale nii need, kellele selline õppevorm üldse ei sobi, aga ka need, kes lausa õitsele lõid ning soovisid, et vaid nii võikski nende haridustee jätkuda. Just see viimane grupp õpilasi on meie inspireerijateks, sest soovime oma kooli arengufookusega liikuda paindlikkuse, isikupäraste õpiteede ja terviklikkuse suunas.

Ometi ei saa koduõppe otsus lähtuda üksnes lapse vajadustest, vaid peab olema kogu perekonna poolt sügavuti läbi tunnetatud, omama visiooni ja täit vastutust ning saama ka praktikas ladusalt ja kõigile osapooltele sisemist rahulolu pakkuvalt korraldatud.

Lisaks mõistsime senisest veelgi selgemalt läbimõeldud kodu- ja perekultuuri määravat võtmerolli noore inimese kujunemisel ning koduõpe sõnumina joonib alla just neid väärtusi.

Näeme muutumas lapsevanemate töökorraldust – paljud eelistavad kaugtööd ja ökoloogilisemat elustiili soovides kolida perega linnast välja ning haridusvõimaluste mitmekesistamine on aja küsimus.

Otsus asuda koduõpet põhjalikumalt uurima ja seejärel tegutsema selle avamise suunal sündis käesoleva suvevaheaja rüpes, kui küsimusega oma lapse koduõppele jätmise võimaluse kohta pöördus meie poole juba kolmas PJK lapsevanem.

Vanema soovil koduõppel olevate laste hulk on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ning eeldatavasti kasvab lähiaastatel veel. Kuigi Eestis on juba mõned koduõppesõbralikud koolid, kuhu pered kogunevad, tuntakse jätkuvalt puudust koduõppe kogukonnast. Lõppenud aastal pakkusid Eestis koduõpet peamiselt Rakvere Waldorfkool ja Tartu Luterlik Peetri Kool.

Püha Johannese Kooli koduõppeosakonna visiooni kohaselt saavad pered soovi korral omavahel laste õpetamist jagada, mis võimaldab igal vanemal toetuda oma tugevustele ning lastele mitmekülgsema arengukeskkonna luua. Tegutseb vanemate tugigrupp, korraldatakse ühistegevusi, toimuvad teemapäevad, lapsed jagavad rõõmu õpitust teisi edasi õpetades. Püha Johannese Kooli koduõppes pannakse rõhku isiklikele suhetele, kohtumistele, koosloomisele, eelistatakse reaalmaailma virtuaalsele. Siia kogunevad need pered, kes on koduõppe enda jaoks mõtestanud nii lapsele kui perele terve ja teadliku kasvukeskkonna loomisena ja koos mitmekülgselt harituks kasvamisena ning on valmis lapse harituse kujunemise eest isiklikku vastutust võtma.

PJK koduõppe osakonna tööd hakkab koordineerima Eestimaal koduõppeliikumist 15 aasta jooksul aktiivselt eest vedanud Ingrid Vooglaid. Ta on MTÜ Eesti Koduõppe Keskus asutaja- ja kauaaegne juhatuse liige ning koduõppevanemaid nõustanud aastast 2005. Ingridil on magistrikraad psühholoogias, algaval õppeaastal on ta lõpetamas magistriõpinguid ka klassiõpetaja erialal.

Püha Johannese kooli sisemise töökorralduse mõttes hoiame kodu- ja kontaktõppe lahus, et mitte kasvatada siinsete õpetajate koormust. Kui peaks naasema vajadus distants- ehk kodusõppe järele, siis jääb koduõppe osakond ikka puhtakujuliseks koduõppeks. Seniste PJK koduõppelaste ehk välismaal õppijate eest jääb jätkuvalt vastutama HEV-koordinaator. Paralleelset distants- ja kontaktõpet me lähitulevikus pakkuda ei suuda. Küll aga on kooli juhtkond arutanud kombineeritud hübriidõppe võimalusi, ent see mõte on alles kaalumisel ja küpsemisel.

PJK koduõppeosakonnas saab sel sügisel õpinguid alustada 1.-9. klassis. Huvitatutel väljastpoolt PJK-d palume täita avalduse kooli kodulehel soovitavalt enne 20. augustit. PJK praeguste õpilaste peredel palume huvi korral kirjutada vabas vormis vanema soovil koduõppe avaldus aadressile info@pjk.ee, milles tuua ära koduõppele jäämise põhjus, vastutav isiku nimi ja kontaktandmed ja mõlema vanema nõusoleku kinnitus. Seejärel kutsume teid PJK koduõppe infotundi, kus tutvustame individuaalse õppekava koostamist ja rakendamist ning lepime kokku vestlusaja.

Koduõppe alustamisele eelneval tutvumisvestlusel koduõppe koordinaatori ja koolijuhiga jõuame selgusele kõigis küsimustes ja vastutuse võtmises. Vanema soovil koduõppe rakendamise otsus kooli õppenõukogu poolt tehakse üldjuhul augusti või detsembri teises pooles. Koduõppele võtmise otsuses lähtume vanema koduõppe läbimõelduse astmest, kooli õppekavas sätestatud väärtustega haakumisest ning koduõppe iseseisvalt korraldamise valmisolekust.

Vanema soovil koduõpet korraldab ja finantseerib vanem või eestkostja, kes vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest.

Koduõpet läbiviiv isik koostab (vajadusel koostöös kooli koduõppe koordinaatoriga) kooli õppekavast lähtudes vastavalt kooli juhendile individuaalse õppekava. Individuaalses õppekavas märgitakse üldised õppekorralduse põhimõtted, igas õppeaines eesmärgid eesolevaks poolaastaks ning õpitulemuste hindamise viisid. Individuaalse õppekava võib koostada ka terveks õppeaastaks, märkides selgelt eesolevaks poolaastaks plaanitu.

Individuaalse õppekava esitab vanem kooli koduõppe koordinaatorile hiljemalt 15. septembriks ja 15. jaanuariks. Vanemal on õigus valida või koostada individuaalse õppekava läbimiseks sobivad õppematerjalid ja meetodid. Kool võimaldab õpilasel soovi korral kasutada päevaõppes õppivate õpilastega samadel alustel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikku õppekirjandust (õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid jmt).

PJK korraldab igal kuul kooli koduõppe päeva, kutsub ellu vanemate tugigrupi, laste esinemised-õpitu jagamised (vabatahtlik), teistele edasi õpetamised (laste peetavad töötoad).

Koduõppel viibival õpilasel koos perega on võimalus osaleda PJK huvihariduskoolis ja koolielu sündmustel.

Vanema soovil koduõppel oleva õpilase hindamisel lähtutakse eeldusest, et koduõppel on õpetajaks lapsevanem, kes vastutab lapse õpitulemuste saavutamise eest ning seega ka hindab tulemusi. Vanema soovil koduõppel õppiva õpilase hindamise korraldus määratakse individuaalses õppekavas, arvestades seejuures riiklikus õppekavas ja Püha Johannese Kooli I-III kooliastme õppekava üldosas hindamisele sätestatud nõudeid ja põhimõtteid.

Kirjaliku kirjeldava ülevaate I või II kooliastme õpilase poolaasta õpitulemustest või III kooliastme õpilase hinnetega tunnistuse esitab vanem koduõppe koordinaatorile hiljemalt nädal enne arenguvestlust. Arenguvestlused pere ning kooli koduõppe koordinaatoriga toimuvad kord poolaastas. Arenguvestlusel kontrollitakse individuaalses õppekavas sätestatud õpitulemuste omandamist ning seatakse eesmärke järgmiseks poolaastaks. Õpilase kokkuvõtvad hinnangud/hinded kantakse klassipäevikusse.

Õppemaks PJK koduõppeosakonnas on 30 eurot kuus.

Koolil on õigus katkestada õppenõukogu otsusega koduõpe, kui arenguvestlusel ilmneb, et õpilasel on individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemused suures mahus saavutamata. Kool võib koduõppe katkestada, kui lapsevanem või õpilase esindaja ei ole mõistliku aja jooksul ilmunud arenguvestlusele või temaga ei ole võimalik ühendust saada. Kool võib koduõppe katkestada, kui õpilase vanematel on tugevad lahkarvamused koduõppest ning see raskendab koduõppe korraldust.

Küsimustega saab pöörduda meie koordinaatori poole ingrid.vooglaid@pjk.ee.

Lisalugemist:

https://www.bioneer.ee/kodu%C3%B5pe-%E2%80%93-mis-see-kellele-ja-milleks

https://koduoppekeskus.wordpress.com/2017/07/19/koduoppe-kooperatiivid-mujal-maailmas/

https://koduoppekeskus.wordpress.com/2017/07/19/charlotte-masoni-lahenemine-koduoppele/

https://koduoppekeskus.wordpress.com/2017/07/19/thomas-jeffersoni-nimeline-lahenemine/